La Paz del Yo

La Paz del YO
MALUHIA KA O KA “I”

La paz sea con vosotros, toda Mi paz,
O ka Maluhia no me oe, Ku’u Maluhia à Pau Loa,

La paz que es “yo”, la paz que es “Yo soy”.
Ka Maluhia o ka “I”, owau no ka Maluhia,

La Paz por siempre y para siempre, ahora y para la eternidad.
Ka Maluhia no na wa à Pau, no ke’ia wa un MAU un mau loa aku.

Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti.
Ha’awi aku wau I ku’u Maluhia ia oe, Waiho aku Lang I ku’u Maluhia me oe,

No la paz del mundo, solo mi paz, la paz del “YO”.

A’ole ka Maluhia o ke ao aka, Ka’u Maluhia wale no, Ka Maluhia o ka “I”.